Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 218 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 151 - 160
Webinar om principafgørelse 26-19
Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.
Webinar om principafgørelse 37-19
Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.
Webinar om principmeddelelse 16-19
Om særlig støtte i forhold til kommunens beregning på grundlag af nettoboligudgiften til en rimelig og billigere bolig (principmeddelelse 16-19).
Sygedagpengelovens § 56
Reglerne og praksis for sygedagpengelovens § 56, om aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.
Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19
Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.
Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven
Vi gennemgår samspillet mellem servicelovens §§ 83, 83 a og 85 med udgangspunkt i principmeddelelserne 10-19 og 11-19. Herunder de forhold, der er afgørende for hvilken bestemmelse, sagsbehandleren skal bruge for, at borgerens behov for hjælp bliver dækket. Kurset lægger vægt på snitfladen mellem personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte.
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb
Sådan behandler du sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring