Gå til indhold
Vi har fundet 27 resultater med emnet Til myndigheder. Viser 1 - 10
Afsnit 4: Hvad har betydning for et godt samarbejde?
Fjerde afsnit af ”Ankestyrelsen undersøger” handler om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn eller unge med handicap. Vi ser bl.a. nærmere på kommuners og forældres erfaringer med, hvad der har betydning for et godt samarbejde.
Blanketter
Nedenfor finder du blanketter og skemaer til bl.a. supplerende oplysninger, CKA-sager, Udbetaling Danmark-sager, Ankeskema og skema til mellemkommunual uenighed.
Emneopdelte publikationer
Ankestyrelsen offentliggør løbende undersøgelser samt statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør vi både i databaser, hvor du selv kan trække tal og i rapporter og publikationer.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt, heraf 26.000 på det kommunale område. Vores udgangspunkt på alle områder er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Kurser, læring og dialogmøder
Vores lærings-, task force- og kursusforløb er en central del af arbejdet for at styrke kvaliteten i førsteinstansernes sagsbehandling. Når vi formidler vores viden, bidrager vi til at udvikle både myndigheders og sagsbehandleres kompetencer.
Undersøgelser
Ankestyrelsen undersøger praksis i kommunerne.
Afsnit 3: Når samvær og kontakt afbrydes
I dette afsnit ser vi nærmere på sager om anbringelse, hvor samvær og kontakt mellem børn og unge og deres forældre eller netværk bliver afbrudt. Hvad karakteriserer de her anbringelsessager? Og hvad kan være med til at forklare, at der fra 2016 til 2018 har været en stigning i klagesager om afbrydelse af samvær og kontakt?
Afsnit 2: Anbringelse uden samtykke - kommunernes praksis og perspektiver
Dette afsnit handler om kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Hvad er der sket forud for en anbringelse uden samtykke? Og hvad har betydning for, om forældre vil samtykke til en anbringelse eller ej?
Afsnit 1: Hvordan trives børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder?
I dette afsnit ser vi nærmere på børn og unges trivsel på døgninstitutioner og opholdssteder. Hvilke forhold er vigtige for, at børn og unge på døgninstitutioner og opholdssteder trives? Og hvad kan forklare, at børn på døgninstitutioner ikke trives lige så godt som på opholdssteder?

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring