Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 21 - 30
Journalføring (ordnede optegnelser)
Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres faglige virksomhed som autoriseret psykolog.
Særligt om journalføring af undersøgelsesopgaver
Autoriserede psykologer skal også føre journaloptegnelser i forbindelse med undersøgelsesopgaver, uanset om arbejdet resulterer i en erklæring, der også journaliseres.
Hvem ejer journalen?
Det afhænger af den autoriserede psykologs ansættelsesforhold.
Opbevaring af journalen
Autoriserede psykologer skal opbevare deres journaler forsvarligt i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.
Aktindsigt
Autoriserede psykologer har pligt til efter anmodning at udlevere en kopi af journalen til den klient eller undersøgte, som journalen vedrører.
Særligt om aktindsigt i journaler om mindreårige
I forhold til autoriserede psykologers arbejde med undersøgelse, rådgivning og behandling af mindreårige skal psykologen være opmærksom på, at både den mindreårige og forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt har ret til aktindsigt i psykologens journal.
Omhu og uhildethed
En autoriseret psykolog skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af de erklæringer, som psykologen afgiver i sin egenskab af autoriseret psykolog.
Hvem har ansvaret for en erklærings indhold?
En autoriseret psykolog bærer ansvaret for de erklæringer, psykologen underskriver, herunder for omfanget, indholdet og udførelsen af den eventuelle undersøgelse, som erklæringen vedrører.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring