Gå til indhold
Vi har fundet 10 resultater med emnet Vil du adoptere. Viser 1 - 10
Psykolog- og speciallægeundersøgelser
Adoptionssamrådet kan beslutte, at der skal laves en speciallægeundersøgelse eller en psykologisk undersøgelse.
Selve godkendelsen
Der er den 1. januar 2016 indført en ny ramme for godkendelsen som adoptant (generel godkendelse). Godkendelsesrammen beskriver alder og fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.
Hyppige spørgsmål om national adoption
Få svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i Ankestyrelsen.
Dansk barn i forslag til adoption
Hvilken adoptant, der konkret er bedst egnet til at adoptere det konkrete barn? Læs om, hvordan vi vurderer det.
National adoption
Hvornår der er tale om en national fremmedadoption?
Udgifter og tilskud til adoption
Der er udgifter forbundet med at adoptere et barn fra et andet land.
Udenlandsk barn i forslag til adoption
Formidlingen af udenlandske børn til danske adoptionsansøgere sker via en privat organisation, som er autoriseret af social- og indenrigsministeren. Det drejer sig om Danish International Adoption, DIA.
International adoption
Hvornår der er tale om en international fremmedadoption?
Undersøgelses- og godkendelsesforløbet
Adoptionssamrådet i Familieretshuset træffer afgørelse om, hvorvidt du kan godkendes som adoptant.
Hvis du vil adoptere
Dine og barnets forhold skal undersøges, hvis du vil adoptere.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring