Gå til indhold
Undersøgelser på socialområdet
Ankestyrelsens undersøgelser på socialområdet dækker bl.a. emnerne handicap, hjemløshed, misbrug, udsatte børn og voksne samt kriminalitet.
Social
Ankestyrelsen behandler klager om for eksempel ydelser til handicappede, ældre eller enlige. Der kan være tale om boligstøtte, merudgifter til handicappede eller støtte til bil.
Vi har fundet 71 resultater med emnet Social. Viser 11 - 20
Merudgifter til handicappede voksne
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af merudgifter.
Handicappede i erhverv
Personlig hjælper til handicappede borgere i erhverv.
Støtte til bil
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til køb af en bil.
Boligstøtte
Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Kommunen bevilger og udbetaler lån til beboerindskud.
Magtanvendelse - voksne
Magtanvendelse er kun undtagelsesvist tilladt at anvende
Nyt fra Ankestyrelsen
Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Generelt om området
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen generelt om socialområdet
Artikel:Danskere bruger flere penge på socialområdet end andre i Norden
Danmark er det land i Norden, hvor de sociale udgifters andel af bruttonationalproduktet er størst. Udviklingen i Danmark har været stigende siden 2000, og tendensen er den samme for andre nordiske lande.
Artikel: Samspillet mellem vejledningspligten og pligten til opfølgning
På det sociale område har kommunerne en skærpet vejledningspligt. Og for at vejlede korrekt kan det være nødvendigt, at kommunerne følger op på borgerens hjælpebehov og den hjælp, borgeren får.
Artikel: Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, når barnet skal opereres
En ny principafgørelse betyder blandt andet, at der ikke længere er forskel på, om et barns funktionsnedsættelse eller lidelse kan bedres ved en operation – i forhold til om det kan ske ved medicinsk behandling eller anden støtte. Det er en ændring af praksis.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring