Gå til indhold
Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning giver her borgere og kommuner et overblik over nævnets behandling af klager over afgørelser om specialundervisning.
Vi har fundet 55 resultater med emnet Klagenævnet for Specialundervisning. Viser 31 - 40
Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence ved behandling af klagesager
Klagenævnet for Specialundervisning træffer afgørelse i klagesager over kommunens afgørelser om specialundervisningstilbud til børn, unge og voksne.
Uden for klagenævnets kompetence
Eksempler på klager, som falder uden for klagenævnets kompetence til at behandle klagesager om specialundervisning.
Klageadgang til Klagenævnet for Specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning til børn, unge og voksne,
Klageadgang - førskole- og folkeskolebørn
Klager skal indgives til kommunen til genvurdering, inden klagen eventuelt videresendes til Klagenævnet for Specialundervisning.
Klageadgang - unge
Klager i klagesager om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal sendes direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.
Klageadgang - voksne
Klager i klagesager om specialundervisning for voksne skal sendes direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.
Dokumenter, som kommunen skal sende til Klagenævnet for Specialundervisning
Kommunen skal vedlægge en række dokumenter i klagesager om førskolebørn og folkeskolebørn.
Resultatet af en klage over kommunens afgørelse
Når Klagenævnet for Specialundervisning har truffet afgørelse i en sag, sender vi en kopi til kommunen.
Regler om specialundervisning
Klagenævnet for Specialundervisning behandler klagesager om specialundervisning efter folkeskoleloven, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og lov om specialundervisning for voksne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring