Gå til indhold

Vil du klage over kommunens beslutning?

Hvis du er mellem 10 og 18 år kan du selv klage over kommunens beslutning.

Du og dine forældre kan klage

Når kommunen beslutter noget om dig, kan dine forældre klage. Hvis du er over 10 år, kan du også selv klage, hvis du ikke er enig i kommunens beslutning.

Vi ser på sagen og bestemmer, om kommunens beslutning er rigtig eller forkert.

Kommunen sender oplysninger om dig og dine forældre til os.
Vi ved meget om love og regler, og hvis vi opdager, at der mangler noget i sagen, ringer vi til kommunen.

Hvis du eller dine forældre har klaget, behandler vi sagen inden 8 uger. Det sker på et møde hos os. Mødet bliver enten holdt i Aalborg eller København. Det afhænger af, hvor I bor.

Det sker der på møde hos os

På mødet er vi i alt fem personer. Det er to fra Ankestyrelsen og to andre voksne, der ikke arbejder i Ankestyrelsen. Sammen skal vi beslutte, hvad der skal ske. Der er også en børnepsykolog med på mødet, som hjælper os med råd og vejledning. Børnepsykologen ved meget om, hvad børn og unge har brug for og om de problemer, de kan have.

Hvis du er fyldt 10 år, vil vi gerne have, at du kommer til mødet og fortæller os, hvordan du har det. Vi lytter til dig, men det kan godt være, at vi beslutter noget, som du ikke er enig i.

Hvis du har valgt at have en advokat, vil han eller hun også være med til mødet. Du kan også få en bisidder med til mødet. Det kan være en person, du kender og er tryg ved. Men det kan også være én fra Børns Vilkår. Dem kan du ringe til på 35 55 55 59 eller besøge deres hjemmeside: Bisidder fra Børns Vilkår

Vi inviterer også dine forældre til mødet. Hvis du ikke vil se dem i Ankestyrelsen, kan vi sørge for det. Vi skal bare vide det i forvejen. Det kan du tale med din advokat om.

Mødet tager cirka 15-20 minutter.

Hvis du ikke har lyst til at deltage i mødet er det helt i orden. Så taler din advokat med dig inden mødet.

Afgørelsen

Vi beslutter, hvad resultatet skal være, når vi har talt med dig, dine forældre og jeres advokater. Du får ikke besked om resultatet samme dag, som vi har holdt mødet.

Efter mødet sender vi et brev til din advokat og til dine forældres advokat om resultatet. Det gør vi så hurtigt, vi kan - og inden der er gået 1 uge efter mødet.

Det kan godt være, at vi er enige i kommunens beslutning. Det kan også være, at vi uenige. Din kommune skal gøre, som vi skriver i brevet, og din sagsbehandler i kommunen vil derfor fortælle dig, hvad der skal ske.

Hvis du ikke er enig i vores beslutning, kan du snakke med din advokat om at sende sagen til domstolene.

Sidst opdateret 01.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring