Emner med tilknytning til arbejdsskadelovgivningen

Ankestyrelsen behandler klagesager om arbejdsskader i Grønland og på Færøerne, vaccinationsskader og tjenesteskader. Vi behandler også klagesager om erstatning til besættelsestidens ofre.

""

Ankestyrelsen behandler som 2. instans klagesager inden for nogle områder, som i mere eller mindre grad har berøringsflader med arbejdsskadelovgivningen.

Disse områder er

• arbejdsskader i Grønland
• arbejdsskader på Færøerne
• vaccinationsskader
• tjenesteskader
• erstatning til besættelsestidens ofre

Arbejdsskader i Grønland 

Ankestyrelsen behandler klagesager om arbejdsskader, der sker i Grønland, efter særlige grønlandske regler.

Center for Arbejdsskader, der ligger i Nuuk i Grønland, er 1. instans i sager om arbejdsskader, der sker i Grønland.

Center for Arbejdsskader hører under Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Center for Arbejdsskaders hjemmeside  

Arbejdsskader på Færøerne 

Ankestyrelsen behandler klagesager om arbejdsskader, der sker på Færøerne, efter særlige færøske regler.

Færøernes Ulykkesforsikringsråd, der ligger i Tórshavn på Færøerne, er 1. instans i sager om arbejdsskader, der sker på Færøerne. 

Færøernes Ulykkesforsikringsråd på Domstolsstyrelsens hjemmeside 

Vaccinationsskader 

Ankestyrelsen behandler klagesager om vaccinationsskader efter lov om erstatning for vaccinationsskader.

Der er udelukkende tale om sager om vaccinationsskade, der er forårsaget før 1. januar 2004.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 1. instans i sager om vaccinationsskade, der er forårsaget før 1. januar 2004.

Det følger af lov om erstatning for vaccinationsskader, at erstatning med videre skal fastsættes efter reglerne i den tidligere arbejdsskadelovgivning.

Sager om vaccinationsskade, der er forårsaget efter 1. januar 2004, bliver udelukkende behandlet af Patienterstatningen og efter anden lovgivning. 

Arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside 

Tjenesteskader 

Ankestyrelsen behandler klagesager om tjenesteskader efter værnepligtslovgivningen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 1. instans i sager om tjenesteskader.

Det følger af værnepligtslovgivningen, at erstatning med videre skal fastsættes efter reglerne i arbejdsskadelovgivningen. Årsløn skal dog fastsættes efter værnepligtslovgivningen.

Arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Erstatning til besættelsestidens ofre 

Ankestyrelsen behandler klagesager om erstatning til besættelsestidens ofre efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er 1. instans i sager om erstatning til besættelsestidens ofre. 

Erstatninger til besættelsestidens ofre på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sidst opdateret 05.07.2016