Bilag 1 - Blanket til rejseafregning for beskikkede og nævnsmedlemmer2021.pdf

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 27.04.2021

Sidst opdateret 27.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring