Akter

Her er en vejledning til kommunerne i at sende akter til Ankestyrelsen. Der er også en liste over de akter, der skal sendes.

Akter, der altid skal sendes

  • kommunens afgørelse
  • klagen 
  • genvurderingen (medmindre kommunen vurderer, at klagefristen er overskredet)
  • journalnotater i sagen
  • partshøring og eventuelt partshøringssvar
  • Anden supplerende kommunikation fra borger/kommune.

Dokumentation

Er kommunens afgørelse eller borgerens klage meddelt mundtligt? Så skal I vedlægge journalnotatet, som dokumenterer afgørelsen eller klagen.

Er afgørelsen sendt digital, og vurderer kommunen, at klagefristen ikke er overholdt? Så skal I sende en forsendelseslog for aflevering af digital afgørelse til borgeren eller eventuelle andre digitale registreringer som dokumentation.

Send alle relevante akter

Ankestyrelsen skal selv sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan afgøre den. Det er derfor vigtigt, at I altid sender alle de akter, der har været relevante for sagens behandling hos jer. I skal ikke kun sende de akter, som I har lagt vægt på ved sagens resultat.

Oversigt over akter

Det er tit de samme akter, der mangler til de forskellige sagsområder.

Vi har derfor lavet en oversigt over, hvilke akter I skal være opmærksomme på at sende samtidig med, at I sender sagerne til os.

I kan her se, hvilke akter der er nødvendige til de forskellige typer af sager.

Liste over akter (pdf)

Hvis I ikke vedhæfter akter, der altid skal sendes med, skal I oplyse, om det skyldes, at dokumentet ikke findes i sagen. Det skal I gøre i feltet ’Eventuelle bemærkninger’ på side 5 i webankeskemaet. 

Sidst opdateret 21.07.2017