Gå til indhold

Hvornår udtaler vi os i personsager?

Ankestyrelsen hjælper ofte og gerne journalister. Der er dog forskel på, hvad vi kan udtale os om generelt og i konkrete sager.

Tostrenget pressepolitik
Vi har forskellige muligheder for at udtale os, når det gælder:

  • overordnede undersøgelser og statistikker 
  • konkrete personsager og afgørelser

Vores mulighed for at udtale os afhænger derfor af, om det handler om en konkret sag eller ej.

Viden fra undersøgelser, statistikker og analyser

Vi leverer gerne viden fra vores undersøgelser og statistikker om velfærd.

Udtaler os gerne om juridiske og generelle forhold

Vi udtaler os nogle gange om juridiske forhold og vores principafgørelser.

Udtalelser i personlige sager

Ankestyrelsen har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige og personfølsomme oplysninger om vores sager.

Derfor og af hensyn til borgerens retssikkerhed udtaler vi os ikke i konkrete sager. Vi må heller ikke offentligt korrigere, videregive eller kommentere oplysninger om en borgers forhold.

Det er et privat forhold at have klaget til Ankestyrelsen eller på anden måde være en del af en sag hos os. 

Det betyder også, at vi hverken må be- eller afkræfte, at vi behandler en sag om en navngiven person. På den måde undgår vi indirekte at sige noget om borgerens sociale situation, personlige forhold eller helbred. 

Tavshedspligt i børnesager

I sager om anbringelse af børn og unge har vi udvidet tavshedspligt. Der er altid et helt særligt behov for at beskytte barnet eller det unge menneske, sagen handler om.

Det er afgørende for tilliden til os, at vi ikke kommenterer eller offentliggør oplysninger om et barn eller en ung. 

Det gælder også, selv om pårørende eller andre allerede har udtalt sig om barnet/den unges liv til medier. 

Derfor medvirker vi ikke i interviews eller samtaler om en navngiven børnesag. Det gør vi heller ikke, selv om mediet har fået gyldige fuldmagter.

Vi kan fortælle om, hvordan vi overordnet behandler og afgør børnesager. Det gør vi kun, hvis det helt tydeligt fremgår, at vi ikke taler om en konkret sag.

Hvis der er konkret fuldmagt

Vores tavshedspligt kan afhænge af, om en journalist har en skriftlig fuldmagt fra alle de relevante parter i en sag, vi behandler.

Læs om krav til fuldmagter i forbindelse med medieomtale af en personsag.

Tv-programmer om personsager

Vi deltager ikke i tv-programmer om navngivne personer og konkrete sager. Vores tavshedspligt harmonerer ikke med tv-programmer om personsager.

Reglerne om vores tavshedspligt

  • Straffelovens § 152ff
  • Forvaltningslovens kap. 4
  • Databeskyttelseslovgivningen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring