Gå til indhold

Aktindsigt for medierne

Ankestyrelsen har pligt til at svare på din henvendelse inden for syv dage. Vi skal begrunde det, hvis vi ikke giver dig aktindsigt.

Vi har som offentlig myndighed pligt til at svare inden for syv arbejdsdage. I svaret skal vi fortælle, om vi kan give dig aktindsigt eller ej. Vi skal begrunde det, hvis vi afslår anmodningen. 

Regler for aktindsigt for journalister

Vi bruger Offentlighedsloven, når vi tager stilling til, hvilke dokumenter journalister kan få aktindsigt i.

Journalister har som udgangspunkt ret til aktindsigt hos Ankestyrelsen. Retten kan være begrænset i nogle tilfælde, da vi behandler mange sager om borgeres personlige forhold. 

Der er derfor visse typer af akter, vi ikke udleverer fra de konkrete sager. Det er alt materiale med personfølsomme og fortrolige oplysninger. Det er også interne juridiske og medicinske arbejdsdokumenter, vi bruger i behandlingen af sagen. 

Vi giver for eksempel ikke aktindsigt i udtalelser fra lægekonsulenter (børnepsykologer/-psykiatere) i børnesager.

Lovgrundlaget for vores tavshedspligt

  • Straffelovens § 152ff
  • Forvaltningslovens kap. 4
  • Persondataloven
  • Folketingets Ombudsmands sag j.nr. 2000-3437-815 om, hvis en sag har to parter, skal der være skriftlig fuldmagt fra begge parter.

Sidst opdateret 26.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring