Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 218 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 91 - 100
Prøve-webinar om praksisundersøgelse
Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Dialogmøde med advokater der møder i børnesager
Dialogmødet er forbeholdt advokater der møder i børnesager i Ankestyrelsen og ved domstolene.
Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
Sådan vurderer du arbejdsevnen. Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.
Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
Sådan vurderer du arbejdsevnen. Kurset er målrettet medarbejdere i fagforeninger og andre interessenter.
Webinar om principafgørelserne 10-19 og 11-19
Om personlig/praktisk hjælp versus socialpædagogisk støtte og praktisk hjælp til madlavning versus madserviceordning.
Webinar om principafgørelse 26-19
Om arbejdsevne og dokumentationskrav i sager om førtidspension, når en borger har et misbrug.
Artikel: 2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.
Artikel: En undersøgelse af erfaringerne med hjemmetræning
Hjemmetræning er blevet mere udbredt i landets kommuner, men der er fortsat både styrker og udfordringer ved ordningen. Det viser Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og forældres erfaringer.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring