Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 218 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 81 - 90
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
Dialogmødet er for faglige tovholdere og mellemledere i kommunerne, der arbejder på børne- og/eller voksenhandicapområdet.
Webinar om principafgørelse 37-19
Om udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne, når personen har en funktionel lidelse.
Arbejdsskade; Grundlæggende kursus om erhvervsevnetab og årsløn
På kurset lærer du mere om reglerne om erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade, og hvordan du fastsætter erhvervsevnetab og årsløn efter arbejdsskadelovgivningen.
Artikel: Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven
Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen.
Artikel: Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018
Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.
Webinar om principafgørelse 38-19
Om revalidering og ophør af revalideringsydelse.
Dialogmøde om arbejdsskadesager i Ankestyrelsen
Dialogmødet er for fagforbund, forsikringsselskaber og selvforsikrede. Der er lukket for tilmeldinger.
Dialogmøde om foreløbige afgørelser på børneområdet
Forbeholdt kommunale tovholdere, fagchefer og andre nøglepersoner i børne- og familieafdelingerne.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring