Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 41 - 50
Gennemgang af en erklæring med undersøgte
En erklæring om en undersøgelse skal som altovervejende hovedregel gennemgås med undersøgte, inden erklæringen sendes til opdragsgiver.
Hvem har ret til at få erklæringen gennemgået?
Erklæringen skal gennemgås med undersøgte. Det vil sige den eller de personer, der har været genstand for den autoriserede psykologs undersøgelsesopgave.
Gennemgang med opdragsgivers tilstedeværelse
Som udgangspunkt skal opdragsgiver ikke være til stede under gennemgangen af erklæringen med undersøgte.
Rammerne for gennemgangen
Der er som udgangspunkt ingen krav til rammerne for gennemgangen.
Partsindlæg
Hvad er et partsindlæg?
Underretningspligten
Autoriserede psykologer har som fagpersoner en skærpet underretningspligt efter servicelovens kapitel 27.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring