Vi har fundet 37 resultater med emnet Hvad handler din klage om?. Viser 31 - 37
Voksne handicappede og ældre
Voksne handicappede og ældre kan modtage hjælp fra kommunen.
Merudgifter til handicappede voksne
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning, hvis en borger har brug for hjælp til dækning af merudgifter.
Handicappede i erhverv
Personlig hjælper til handicappede borgere i erhverv.
Støtte til bil
Kommunen træffer afgørelse og yder vejledning om hjælp til køb af en bil.
Boligstøtte
Borgere kan søge om boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Kommunen bevilger og udbetaler lån til beboerindskud.
Magtanvendelse - voksne
Magtanvendelse er kun undtagelsesvist tilladt at anvende
Vil du klage?
Du kan ofte klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med en en afgørelse, for eksempel fra din kommune.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring