Gå til indhold
Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer, lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om udstationering af lønmodtagere m.v. og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.
Vi har fundet 123 resultater med emnet Arbejdsmiljøklagenævnet. Viser 121 - 123
Sådan kontakter du Arbejdsmiljøklagenævnet
Har du spørgsmål til er du velkommen til at kontakte nævnets sekretariat.
The Council of Appeal on Health and Safety at Work
We deal with complaints about decisions made by the Danish Working Environment Authority and complaints of administrative law in relation to the hearing of parties.
Årsberetning 2019 - Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdsmiljøklagenævnet modtog i 2019 290 sager og traf afgørelser i 280 sager.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring