Alle publikationer

2020 Familie, Børn og unge, Anbringelse

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2019 Anbringelse, Børn og unge

Børnesagsbarometret

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Integration, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Udlændinge

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 08.12.2020

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring