Gå til indhold

Alle publikationer

2022 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2021

2022 Kriminalitet, Børn og unge, Social

Rapport om regler og rammer på de sikrede døgninstitutioner

2022 Årsberetninger - Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsrapport 2021

2022 Årsberetninger - Klagenævnet for Specialundervisning

Årsrapport 2021 Klagenævnet for Specialundervisning

2022 Handicap, Udsatte voksne, Social

Kommunernes brug af observationer

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring