Gå til indhold

Alle publikationer

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Integration, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp, Udlændinge

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

2019 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Sidst opdateret 08.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring