Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 219 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 11 - 20
Ankestyrelsens dialogmøde om sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
Dialogmødet er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.
Ankestyrelsens dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning
For kommunale sagsbehandlere og faglige ledere/fagkoordinatorer, som arbejder med særlig støtte efter aktivloven.
Ankestyrelsens dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning
For kommunale sagsbehandlere og faglige ledere/fagkoordinatorer, som arbejder med særlig støtte efter aktivloven.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Ankestyrelsen holder momentum i forhold til antal afgørelser trods COVID-19 situationens udfordringer
Ankestyrelsens ansatte har - i lighed med mange andre offentligt ansatte - arbejdet hjemmefra siden den 13. marts 2020. Det har været udfordrende, men vi har formået at holde momentum, for i marts og april har vi stort set truffet lige så mange afgørelser i borgernes klagesager, som vi gjorde i marts og april 2019.
Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb?
Ankestyrelsen behandler klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet. Som en del af Ankestyrelsens praksiskoordinerende arbejde, tilbyder vi blandt andet længerevarende læringsforløb til kommunerne. Aktuelt er vi ved at afslutte et læringsforløb i Favrskov Kommune.
Til skade under rygepause på arbejdet – Er man omfattet af loven?
Webinaret gennemgår principmeddelelse 73-19 og handler om, hvornår man som ansat kan være omfattet af arbejdsskadeloven, hvis man kommer til skade i sin rygepause.
Vejledning til kommunerne om hjemmelsgrundlag i Covid-19 situationen
For at kunne håndtere Covid-19-situationen bedst muligt har kommunerne fået friere rammer til at prioritere de almindelige kommunale opgaver. Hjemmelsgrundlaget skal dog være til stede, selvom der er tale om en speciel situation for kommuner og borgere.
Temakursus – psykiske arbejdsskader
Kurset er for dig, der gerne vil lære mere om, hvornår psykiske arbejdsskader kan anerkendes. Du lærer både om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringslovens § 6 og om erhvervssygdomme.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring