Publikationer

2019 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Børnesagsbarometret

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Årsberetninger – Arbejdsmiljøklagenævnet

Årsberetning 2018 - Arbejdsmiljøklagenævnet

2019 Andre publikationer

Redegørelse for Udbetaling Danmark 2018

2019 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2018

2019 Nøgletal

Årsopgørelse 2018

2019 Forebyggelse af ekstremisme

Ankestyrelsens årsrapport 2018

2019 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2018

2019 Frivilligt socialt arbejde

Hjemmetræning delrapport 2

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring