Adoption

2020 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Børn og unge, Adoption

Årsberetning 2019 for Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2019 Årsberetninger - Adoptionsnævnet, Adoption

Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

2018 Adoption, Børn og unge

Rapport om adoption uden samtykke

2017 Adoption

Åbenhed i adoption

2017 Adoption, Årsberetninger - Adoptionsnævnet

Årsberetning 2016 - tilsyn med de formidlende organisationer

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31.03.2020

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring