Om hjemmesiden

Hjemmesiden henvender sig til alle med interesse i vores områder.

Du finder blandt andet:

  • Viden om Ankestyrelsens fagområder
  • Principafgørelser
  • Generel information til borgere om at klage
  • Vejledning til myndigheder
  • Nyheder og nyhedsbreve
  • Publikationer
  • Statistik om velfærdssamfundet
  • Kontaktinformationer

De seks nævn, vi er sekretariat for, har også hver deres del af hjemmesiden.

Ophavsret

Alle må linke til vores hjemmeside. Tekst, logo og billeder er beskyttet af ophavsret. Teksten kan citeres med kildeangivelse, eventuelt i form af et link.

Sidst opdateret 03.10.2019