Gå til indhold

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Fonden har i de seneste år særligt ydet støtte til ansøgere, der

  • ikke er pensionister,
  • har et eller flere børn, og som
  • har en årlig indkomst under 200.000 kr.

Fondens formål er at yde støtte til børne- og ungdomsforsorg, navnlig til:

  1. Uddannelse og dygtiggørelse af unge kvinder

  2. Forsorg for mindrebemidlede eller vanskeligt stillede

  3. Børneinstitutionsbørn, der ikke har normal familiekontakt, fortrinsvis til fødselsdagsgaver til glæde og opmuntring og uddannelse.

Fonden støtter kun enkeltpersoner og ikke foreninger og organisationer.

Fonden uddeler legater en gang årligt. Ansøgningsfristen til fonden er den 15. november, og legaterne fra fonden bliver udbetalt i løbet af december måned. I 2020 blev der uddelt 30 legater á 1.250 kr. Fonden giver kun besked til de ansøgere, der har fået et legat.

Fondens bestyrelse udvælger de ansøgere, der modtager legat i 2023, tirsdag den 12. december. Hvis du udvælges til at modtage legat vil du få besked herom senest fredag den 15. december

Du sender sikkert

Her kan du sende sikkert til Ankestyrelsen. Både det, du skriver i felterne, og de filer, du vedhæfter, bliver sendt sikkert.

Klik på nedenstående link, og udfyld blanketten digitalt.

Vær opmærksom på at du ikke kan vedhæfte mere end 25 MB.

Ansøgningsskema til Fællesfonden til støtte for børne- og ungdomsforsorg

Sidst opdateret 04.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring