Ankeskema til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark kan bruge et webankeskema til at sende os klager i sociale sager og beskæftigelsessager.

Kommuner og Udbetaling Danmark kan ikke bruge webankeskemaerne fra tirsdag den 14. november 2017 om eftermiddagen til mandag morgen.

Vi er nødt til at lukke for skemaerne, fordi vi skifter til nyt it-system.

Sagsbehandlere i Udbetaling Danmark kan bruge et webankeskema, når de sender sager til Ankestyrelsen.

Adgang til skemaet

Du får kan finde webankeskemaet på virk.dk.

Webankeskemaet på virk.dk

Vejledning til webankeskema

OBS! Når du har indsendt skemaet, skal du downloade den pdf, der vises på kvitteringssiden. Det er din dokumentation for de oplysninger, du har indtastet. Vær opmærksom på, at pdf'en ikke kan downloades senere.

Inden en sagsbehandler kan bruge webankeskemaet, skal Udbetaling Danmarks NemID-administrator give sagsbehandleren rettigheder.

Find din NemID-administrator

Læs hvordan du får adgang

 

Se mere om beregning af klagefrister

Sidst opdateret 10.11.2017