Gå til indhold

Brugerundersøgelse af danskuddannelserne

Det tidligere Social- og Integrationsministerium har i efteråret 2011 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.071 nuværende eller tidligere kursister på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl..

Fokus i brugerundersøgelsen har været på nyankommne udlændinge, som modtager dansk som en del af den treårige danskuddannelsesret.

I undersøgelsen skelnes der løbende mellem kursister, som modtager danskuddannelse som led i et integrationsprogram, det drejer sig om familiesammenførte og flygtninge (I-kursister)  samt kursister henvist efter danskuddannelsesloven eller som en del af et introduktionsforløb, det drejer sig primært om selvforsørgende kursister såsom udenlandske arbejdstagere og internationale studerende (S-kursister). 

Du kan se publikationen her (pdf)

Sidst opdateret 10.11.2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring