Gå til indhold

Danskernes brug af dagtilbud

Nordisk sammenligning: Danmark er storforbruger af dagtilbud

Sammenlignet med de andre nordiske lande er Danmark storforbrugere af dagtilbud til børn under 1 år.

Knap en femtedel af de danske børn under 1 år er indskrevet i dagtilbud, mens det for eksempel i Norge kun er 3 procent og 1 procent i Finland. I Sverige er 0 pct. af børnene under 1 år indskrevet i dagtilbud (Kilde, NOSOSKO, Social Tryghed 2013).

Dagtilbud er vuggestuer, dagpleje, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Vi ser på både kommunale, private og selvejende institutioner.

Danmark over tid: forbruget af dagtilbud er steget 2,8 pct. point over 5 år

Danskerne er over en 5-årig periode blevet flittigere brugere af dagtilbud. I 2009 var andelen af børn under 1 år indskrevet i dagtilbud 15,1 procent. Fra 2013 til 2014 er der et fald på 1 pct. point. Samlet set er andelen af 0-årige indskrevet i dagtilbud steget med 2,8 pct. point over den betragtede periode.

Figur 1. Andel 0-årige i dagtilbud, 2009-2014

Figur 1. Andel 0-årige i dagtilbud, 2009-2014

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken, FOLK1 og PAS11.
Note: Antal børn i dagtilbud bliver opgjort i efteråret – derfor er det befolkningstallet fra 3.kvartal i året der er brugt.

Geografisk: Sønderjyderne bruger dagtilbud mest – københavnerne mindst

Hvis vi dykker ned i de nyeste tal for Danmark, kan vi se, at der er store forskelle på i hvor høj grad børn under 1 år bliver passet i dagtilbud.

Den mindste andel skal findes i København, hvor knap 15 procent af børnene under 1 år er indskrevet i dagtilbud. Københavns omegn og Nordsjælland ligger ligeledes et godt stykke under landsgennemsnittet, som er på knap 18 procent.

I den anden ende ligger Sydjylland, hvor over 21 procent af børnene under 1 år er indskrevet i dagtilbud. Herefter følger Vest- og Sydsjælland samt Fyn – begge med omkring 20 procent.

Tabel1. 0-årige i dagtilbud fordelt på landsdele, 2014, antal og procent.

Landsdel

Total

Antal i dagtilbud

Andel i dagtilbud

Byen København

10.606

1.565

14,8

Nordsjælland

3.618

550

15,2

Københavns omegn

5.602

898

16,0

Østsjælland

1.985

329

16,6

Nordjylland

5.271

916

17,4

Bornholm

265

47

17,7

Fyn

4.380

800

18,3

Vestjylland

4.088

796

19,5

Østjylland

8.877

1.755

19,8

Vest- og Sydsjælland

4.603

939

20,4

Sydjylland

6.737

1.423

21,1

I alt

56.032

10.018

17,9

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistikbanken, FOLK1 og PAS11
Note: Antal børn i dagtilbud bliver opgjort i efteråret – derfor er det befolkningstallet fra 3.kvartal i året der er brugt.

Sidst opdateret 15.04.2015

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring