Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2019

Læs blandt andet resuméer af nogle af de afgørelser, der er blevet truffet af nævnet i 2019, artikler med fokus på emner fra det forløbne år og om retsfortabende passivitet, aktindsigt samt genoptagelse.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 08/06 2020

Sidst opdateret 08/06 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring