Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 219 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 211 - 219
Grundkursus om retten til hjælp til forsørgelse efter aktivloven
På kurset gennemgår vi alle de grundlæggende betingelser for retten til hjælp til forsørgelsen og en masse andre regler, som har betydning for behandlingen af ansøgninger om hjælp til forsørgelsen. Kan man få kontanthjælp, hvis man ejer en virksomhed? Og hvilke krav stilles der til kommunens vejledning i ansøgningssager? Disse spørgsmål og mangle flere gennemgår vi på dette kursus, som især er målrettet nye sagsbehandlere i kommunerne.
Taskforce-Handicap tilbyder korte læringsforløb på handicapområdet
Med et kort læringsforløb kan kommuner få sparring og undervisning af jurister fra Ankestyrelsen og socialfaglige konsulenter fra VISO. Tilbuddet er gratis og henvender sig til kommunale sagsbehandlere på børnehandicap- eller voksenhandicapområdet.
Hvad kan en kommune få ud af Ankestyrelsens længerevarende læringsforløb?
Ankestyrelsen behandler klagesager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet. Som en del af Ankestyrelsens praksiskoordinerende arbejde, tilbyder vi blandt andet længerevarende læringsforløb til kommunerne. Aktuelt er vi ved at afslutte et læringsforløb i Favrskov Kommune.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Kursus for advokater, der behandler børn og unge-udvalgssager
Få styr på reglerne for sagsbehandlingen i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene. Få mere viden om undersøgelser af forældrenes kompetencer. Få erfaringsudvekslet med andre advokater som møder i sagerne.
Sager der behandles i børn og unge-udvalget
På kurset gennemgår vi de materielle og formelle regler i forbindelse med de afgørelser, som børn og unge-udvalget og formanden for børn og unge-udvalget kan træffe
Vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og i jobafklaringsforløb
Sådan behandler du sagerne om uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7.
Ankestyrelsens digitale transformation
Den 1. oktober 2019 lancerede Ankestyrelsen en ny version af web-ankeskemaet, men i vores digitale transformation spiller introduktionen af robotter, algoritmer og vidensbaser også en stor rolle i dagligdagen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring