Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 219 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 201 - 210
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
Dialogmødet er for faglige tovholdere og mellemledere i kommunerne, der arbejder på børne- og/eller voksenhandicapområdet.
Dialogmøde for kommuner på børne- og voksenhandicapområdet
Dialogmødet er for faglige tovholdere og mellemledere i kommunerne, der arbejder på børne- og/eller voksenhandicapområdet.
Dialogmøde med advokater der møder i børnesager
Dialogmødet er forbeholdt advokater der møder i børnesager i Ankestyrelsen og ved domstolene.
Webinar om Børnesagsbarometret 2020
Den 24. september 2020 holder Ankestyrelsen et webinar, hvor en jurist vil gennemgå de vigtigste resultater i Børnesagsbarometret 2020.
Introduktion til grundlæggende erhvervsevnetab
Webinaret er en introduktion til reglerne om fastsættelse af erhvervsevnetab som følge af en arbejdsskade.
Ny indgang til børn og unge på Ankestyrelsens hjemmeside
Mange børn og unge kommer hvert år i kontakt med Ankestyrelsen, fx i sager om anbringelse og i underretningssager. De er her helt centrale personer i vores sagsbehandling.
Betingelser for tildeling af personligt tillæg
Sådan behandler du sager om personligt tillæg efter pensionslovens § 14, stk. 1, og førtidspensionslovens § 17, stk. 2.
Personlig assistance til handicappede i erhverv
Kurset handler om vurderinger og dokumentation i sager om personlig assistance i henhold til lov om kompensation til handicappede i erhverv

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring