Gå til indhold
Frister for sagsbehandlingen
Ankestyrelsen behandler årligt ca. 4.500 sager, hvor der er en lov- eller aftalebestemt frist for enten afgørelse eller orientering af borgeren.
Sagsbehandlingstider
Ankestyrelsen behandler ca. 50.000 sager årligt. Udgangspunktet er, at vi behandler de ældste sager først. Nedenfor kan du læse mere om vores sagsbehandlingstider.
Om Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.
Vi har fundet 218 resultater med emnet Om Ankestyrelsen. Viser 171 - 180
Vores opgaver
Ankestyrelsen afgør klager, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet.
Praksiskoordinering
Ankestyrelsen er mere end en klage- og tilsynsmyndighed. Vi bruger vores viden fra sagsbehandlingen og vores data til at understøtte kvalitet i vores førsteinstansers afgørelser – det kalder vi praksiskoordinering
Ankestyrelsens dialogmøde om særlig støtte - systematik og beregning
For kommunale sagsbehandlere og faglige ledere/fagkoordinatorer, som arbejder med særlig støtte efter aktivloven.
Webinar om personkredsvurderingen i sager om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
Webinaret vil efter en kort gennemgang af lovgrundlaget tage sit udgangspunkt i flere cases med fokus på de forskellige aspekter, der gør sig gældende i vurderingen af, om en borger er inden for personkredsen for de handikapkompenserende ydelser.
Webinar om integrationslovens § 18
Vidste du, at Ankestyrelsen har lavet en undersøgelse om integrationsloven, som indeholder vejledning om integrationslovens § 18?
Webinar om principmeddelelse 102-16
Når en borger udebliver fra et tilbud eller en samtale, skal kommunen afklare, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive.
Prøve-webinar om praksisundersøgelse
Om Ankestyrelsens undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance
Ankestyrelsens dialogmøde om sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension
Dialogmødet er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring