Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 61 - 70
Gennemgang med opdragsgivers tilstedeværelse
Som udgangspunkt skal opdragsgiver ikke være til stede under gennemgangen af erklæringen med undersøgte.
Hvem har ret til at få erklæringen gennemgået?
Erklæringen skal gennemgås med undersøgte. Det vil sige den eller de personer, der har været genstand for den autoriserede psykologs undersøgelsesopgave.
Gennemgang af en erklæring med undersøgte
En erklæring om en undersøgelse skal som altovervejende hovedregel gennemgås med undersøgte, inden erklæringen sendes til opdragsgiver.
Partsindlæg
Hvad er et partsindlæg?
Særligt om aktindsigt i journaler om mindreårige
I forhold til autoriserede psykologers arbejde med undersøgelse, rådgivning og behandling af mindreårige skal psykologen være opmærksom på, at både den mindreårige og forældremyndighedsindehaverne som udgangspunkt har ret til aktindsigt i psykologens journal.
Opbevaring af journalen
Autoriserede psykologer skal opbevare deres journaler forsvarligt i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.
Hvem ejer journalen?
Det afhænger af den autoriserede psykologs ansættelsesforhold.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring