Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 51 - 60
Metodefrihed
Autoriserede psykologer har metodefrihed inden for fagets rammer.
Hvem har ansvaret for en erklærings indhold?
En autoriseret psykolog bærer ansvaret for de erklæringer, psykologen underskriver, herunder for omfanget, indholdet og udførelsen af den eventuelle undersøgelse, som erklæringen vedrører.
Omhu og uhildethed
En autoriseret psykolog skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelsen af de erklæringer, som psykologen afgiver i sin egenskab af autoriseret psykolog.
Rammerne for gennemgangen
Der er som udgangspunkt ingen krav til rammerne for gennemgangen.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring