Gå til indhold
Psykolognævnet
Psykolognævnet autoriserer psykologer, fører tilsyn med autoriserede psykologer og anerkender psykologers udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog.
Vi har fundet 110 resultater med emnet Psykolognævnet. Viser 51 - 60
Psykolognævnets afgørelser
Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud. Vi bemærker, at tegnene ”[….]” , "ooo00ooo" og "<*****>" betyder, at der er fjernet afsnit eller ord fra afgørelserne.
Hvornår udtaler Psykolognævnet alvorlig kritik?
Det er altid en konkret vurdering, om der er grundlag for at udtale alvorlig kritik.
Beskyttelse af titler
Titlerne "psykolog" og "autoriseret psykolog" er beskyttede titler i Danmark.
Autorisationsordning for psykologer
Psykologer kan søge om at blive autoriseret af Psykolognævnet.
Hvis du er uddannet psykolog i udlandet
Hvis du er uddannet inden for psykologi i udlandet, skal du i første omgang søge om at få dine udenlandske kvalifikationer anerkendt af Psykolognævnet, før du kan søge om autorisation som psykolog.
Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse
Her finder du den seneste udgave af Psykolognævnets retningslinjer for den praktiske uddannelse til autorisation.
Uddannelsens varighed
Den samlede praktiske uddannelse skal have en varighed svarende til mindst 2 år på fuld tid.
Uddannelsens indhold
I de følgende afsnit gennemgås uddannelsens indhold.
Arbejdsforhold
Hvilke arbejdsforhold kan medregnes til autorisation?
Konfrontationstimer
Her finder du information om konfrontationstimer, herunder hvad der er udredning og intervention, og hvornår en konfrontationstime vedrører individer, grupper eller organisationer.

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring