Praksisundersøgelse

2019 Praksisundersøgelse, Velfærdsundersøgelse

Børnesagsbarometret

2019 Vejledninger mm., Praksisundersøgelse

Kommunernes arbejde med udvalgte dele af integrationsloven

2017 Praksisundersøgelse

Kommunernes brug af de danske børnehuse

2016 Praksisundersøgelse, Familieret

Ankestyrelsens undersøgelse om samværssager

2015 Praksisundersøgelse, Velfærdsundersøgelse

Ankestyrelsens undersøgelse af evaluering af Overgrebspakken

2014 Praksisundersøgelse, Familieret

Ankestyrelsens gennemgang af hjemviste samværssager

2014 Praksisundersøgelse, Velfærdsundersøgelse

Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

2014 Praksisundersøgelse

Kommunernes anvendelse af serviceniveauer

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk