Gå til indhold

Undersøgelser på socialområdet

Ankestyrelsens undersøgelser på socialområdet dækker bl.a. emnerne handicap, hjemløshed, misbrug, udsatte børn og voksne samt kriminalitet.
2009 Handicap, Børn og unge, Kriminalitet, Anbringelse, Udsatte voksne

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

2009 Anbringelse, Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Sagsbehandling på området for udsatte børn og unge

2009 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

2008 Handicap, Børn og unge, Handicap børn

Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn

2007 Ældre, Fleksjob, førtidspension og pension

Praksisundersøgelse om personligt tillæg til folkepensionister

2007 Børn og unge, Udsatte voksne, Integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp

Bevilling af behovsbestemt tillæg til svage unge

Sidst opdateret 24.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring