Gå til indhold

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens § 107

Ankestyrelsen har offentliggjort en undersøgelse af kommunernes praksis med hensyn til beboernes betaling mv. i forbindelse med midlertidige ophold i botilbud efter servicelovens § 107. 

Undersøgelsen viser, at der er en variation i kommunernes praksis med hensyn til betalingen. Herunder er der stor spredning med hensyn til fastsættelse af særlige retningslinjer om betaling. 

31 kommuner har fastsat særlige retningslinjer for betaling for midlertidligt ophold i boformer, selv om der ikke er en pligt til det. 60 kommuner har ikke fastsat særlige retningslinjer. 

Ud af de 31 kommuner, der har fastsat særlige retningslinjer om betaling, har kommunalbestyrelsen i 18 kommuner godkendt retningslinjer på et eller flere områder.

  • 13 kommuner har godkendte retningslinjer for rådighedsbeløb, som beboeren skal have tilbage efter betaling for botilbud og øvrige ydelser
  • Ni kommuner har godkendte retningslinjer for udbetaling af beløb til personlig fornødenheder til personer, der ikke har et forsørgelsesgrundlag
  • To kommuner har godkendte retningslinjer for dispensation for betaling i kortere tid
  • En kommune har godkendte retningslinjer for opsparing som led i efterbehandling

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring