Gå til indhold

Praksisundersøgelse om boligindretning eller hjælp til anskaffelse af anden bolig

Ankestyrelsen har undersøgt 146 sager om bevilling eller delvis bevilling af boligindretning eller anskaffelse af anden bolig efter Servicelovens § 116 stk. 1 og 2. 

Kommunerne har godt styr på loven, men de træffer få skriftlige afgørelser

I 89 procent af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at kommunerne har truffet korrekte afgørelser. Kun i halvdelen af sagerne har kommunerne truffet en skriftlig afgørelse. 

Der er større sandsynlighed for, at der opstår uoverensstemmelse mellem kommunen og borgeren, hvis ikke den foreligger i skriftlig form. 

Vedtaget og nedskrevne retningslinjer på området for boligindretning giver strukturerede sager
Ankestyrelsen har set nærmere på, om kommunerne har vedtaget og nedskrevet generelle retningslinjer på området for boligindretning. I de sager, hvor kommunen har vedtaget og nedskrevet retningslinjer, ses der bedre struktur og overskuelighed.

16 kommuner er vurderet i denne praksisundersøgelse. Der indgår 146 sager i undersøgelsen: 

 • Guldborgsund 
 • Ringsted
 • Struer
 • Svendborg
 • Vejen
 • Morsø
 • Halsnæs
 • Lyngby-Taarbæk
 • Lejre
 • Viborg
 • Odense
 • Langeland
 • Gentofte
 • Egedal
 • Holstebro
 • Mariager-Fjord

Regelgrundlag

Kommunen skal ifølge Servicelovens § 116 stk. 1 og 2 yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for ansøgeren. 

Er boligindretningen ikke tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted, kan kommunen yde hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydeligt varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring