Gå til indhold

Tillid til kommunernes behandling af sager om tilbagebetaling af boligstøtte

Ankestyrelsen har undersøgt 174 sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte. 

Kommunerne er gode til at behandle sager om tilbagebetaling af boligstøtte

97 pct. af afgørelserne om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte er truffet i overensstemmelse med lovgivning og praksis. 

"Det er et meget tilfredsstillende resultat", siger ankechef Karin Rasch fra Ankestyrelsen, og fortsætter: "vi har på baggrund af undersøgelsens resultater kun en enkelt anbefaling til kommunerne, om at afgørelsen om efterregulering også bør indeholde en beregning af den boligstøtte borgeren kan få." 

Resultatet viser, at kommunerne følger reglerne for tilbagebetaling af boligstøtte. I næsten alle sager har der været tilstrækkelig dokumentation for den trufne afgørelse, ligesom kommunerne ved beregning af tilbagebetalingskravet har fulgt lovgivningen og gældende principper for efterreguleringen.

Boligstøtte

Boligstøtte er en samlet betegnelse og omhandler såvel boligydelse, som kan ydes til pensionister og boligsikring som kan ydes til ikke-pensionister. I undersøgelsen indgår begge typer sager.

 

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring