Gå til indhold

Hjælp til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn

Ankestyrelsen har undersøgt 128 sager, hvor forældre til handicappede eller alvorligt syge børn har fået dækket ekstra udgifter i forbindelse med forsørgelsen af deres børn og/eller tabt arbejdsfortjeneste. Vi er enig med kommunerne i de fleste sager. 

Kommunerne er gode i sager om tabt arbejdsfortjeneste

93 pct. af sagerne om bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede eller alvorligt syge børn er afgjort i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Dokumentationen er i langt hovedparten af sagerne tilstrækkelig til at træffe en afgørelse, og der er tale om korrekt anvendelse af både servicelovens § 42 og forvaltningsretten. 

Plads til forbedring i sager om dækning af ekstra udgifter

70 pct. af sagerne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, når der er tale dækning af merudgifter til forældre med handicappede børn. I 26 pct. af sagerne er dokumentationen utilstrækkelig, og der mangler væsentlige oplysninger. I 4 pct. af sagerne har kommunerne ikke anvendt servicelovens § 41 korrekt. 

Praksisundersøgelsens baggrund

17 kommuner har indsendt i alt 128 sager om merudgifter efter servicelovens § 41 og/eller tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Sagerne omfatter 161 afgørelser, hvoraf 82 sager vedrører bevilling om merudgiftsydelse, og 79 sager vedrører bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Servicelovens § 41 om merudgifter

Efter bestemmelsen kan forældre, til et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, få dækket de nødvendige merudgifter de har ved forsørgelsen af barnet i hjemmet Det er en betingelse, at barnet er under 18 år og forsørges i hjemmet. Det er desuden en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Det betyder, at forældrene kan få dækket sådanne omkostninger ved forsørgelsen af barnet, som forældre til ikke-handicappede eller alvorligt syge børn ikke har. 

Servicelovens § 42 om tabt arbejdsfortjeneste

Efter bestemmelsen kan forældre, til et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Det er en betingelse, at barnet er under 18 år og forsørges i hjemmet.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 20.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring