Gå til indhold

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

Mange kommuner og regioner har godt fokus på tilsynet med anbragte børn, botilbud til voksne og til dels også domfældte udviklingshæmmede. 

Det viser tre netop offentliggjorte undersøgelser, som Ankestyrelsen har udarbejdet for Indenrigs- og Socialministeriet:

Undersøgelserne omfatter, ud over de mere direkte tilsynsopgaver, tillige tilgrænsede områder som opfølgning på tilsyn, magtanvendelse og klagebehandling. 

En tredjedel af kommunerne har mere end to personrelaterede tilsyn pr. barn eller ung

Når en kommune har anbragt et barn eller en ung, skal kommunen besøge barnet eller den unge mindst en gang om året for at føre tilsyn med, at barnet/den unge trives på det sted, hvor de er anbragt og om handleplanen følges. 

Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne ofte besøger børnene mere, end det ifølge loven er forpligtet til. En tredjedel af kommunerne besøger de anbragte børn mere end to gange om året, og en tredjedel af kommunerne besøger de anbragte børn 1-2 om året. En tredjedel af kommunerne besøger børnene en gang om året. 

Flest anmeldte besøg i botilbud for voksne

Ankestyrelsens undersøgelse af tilsyn med botilbud med voksne viser, at fire ud af fem kommuner udførte anmeldte tilsyn i botilbud for voksne, mens det kun var fire ud af ti kommuner, der kom på uanmeldte tilsynsbesøg. Fremover planlægger alle kommuner anmeldte besøg, og så godt som alle planlægger ligeledes uanmeldte tilsyn. 

På voksenområdet er særlige retningslinjer for det personrelaterede tilsyn i de fleste tilfælde ikke godkendt af det politiske niveau, men fastsat af det administrative niveau. 80 procent af kommunerne har politikerne vedtaget særlige retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn.

Tilsynet med domfældte udviklingshæmmede

65 af kommuner har tilsyn med domfældte udviklingshæmmede m.fl. Men kun en tredjedel af kommunerne har fastsat særlige retningslinjer for tilsyn med forholdene hos domfældte udviklingshæmmede m.fl. Det kan til dels skyldes, at tilsynsopgaven i flere kommuner udføres i samarbejde med regionen eller i et kommunalt samarbejde.

Fakta om tilsynsopgaverne

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med udførelsen af de kommunale opgaver, herunder:

  • driften af tilbud, som eksempelvis et opholdssted, det driftsorienterede tilsyn, og
  • med indsatsen i forhold til den enkelte person, det personrelaterede tilsyn.

Regionsområdet har pligt til at føre tilsyn med driften af egne tilbud.

Herunder kan undersøgelsen om tilsyn på anbringelsesområdet hentes. De andre undersøgelser kan findes vis linket i starten af denne tekst.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring