Venteliste til børnegruppe

Du er nu ved at tilmelde dit barn til Ankestyrelsen venteliste til børnegrupper. Grupperne sammensættes ud fra børnenes alder og geografi. Pladserne i grupperne bliver derfor ikke tildelt efter først-til-mølle-princippet. Dit barn er tilmeldt ventelisten, når du har modtaget en bekræftelse her på siden.

Generelle oplysninger om barnet og forældrene


Spørgsmål til barnet om adoptionen og hverdagen. Disse spørgsmål må du meget gerne udfylde sammen med dit barn.

10. Har du søskende?  


11. Er de adopteret?


13. Har du inden for de sidste 5 år gået til fritidsaktiviteter?  


15. Har du en eller flere bedste venner?  


16. Har du tidligere deltaget i en børnegruppe?  Spørgsmål til forældrene.

17. Har du/I som forælder/forældre indtil nu modtaget PAS-rådgivning fra Ankestyrelsen?  


19. Tror du/I, at dit/jeres barn kan sidde stille og deltage i gruppesnak 2x45 min.?  20. Er du/I indstillet på, at blive indkaldt til en optagelsessamtale af en halv times varighed?   (samtalen er en forudsætning for at få mulighed for at deltage i gruppen)