Forsiden

Nyheder
Anbringelsesstatistik 2014: Færre anbragte børn og unge i 2014
30.11.2015
I 2014 traf kommunerne færre afgørelser i sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet sammenlignet med de foregående år. Der blev samtidig iværksat/gennemført færre anbringelser.
Underretningsstatistik 2014: Ny statistik om underretninger til kommunerne om udsatte børn og unge
30.11.2015
Der er flest underretninger om børns omsorgssvigt og unges adfærdsproblemer. Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte - og første - årsstatistik 2014 om underretninger om udsatte børn.
Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november/december 2015
27.11.2015
Læs om børn og unge-udvalgenes kompetence, Psykolognævnets sekretariat, Socialtilsynet, sygedagpengeloven, borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade, feriegodgørelse, konventionen med Jugoslavien om social sikring og faglige kurser.
Flere nyheder
Sager om sygedagpenge

hojesteretsdom

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret.

Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om de skal genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for.  

Læs mere om den nye praksis

Tal fra Ankestyrelsen

 

 

 


Vi samler data fra kommunerne, vores egen sagsbehandling m.m. og bruger dem i statistikker og analyser.

Tal fra Ankestyrelsen

Sagsbehandlingstider  
Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.
 

Sagsbehandlingstider

kursus
Ankestyrelsen tilbyder både grundkurser og kurser for den rutinerede medarbejder.

Kurser