Forsiden

Nyheder
Hver anden afgørelse om magtanvendelse over for demente følger ikke reglerne
20.11.2015
Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne håndterer servicelovens regler om magtanvendelse over for borgere med demens. Et af resultaterne er, at lidt over halvdelen af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis borgerne havde klaget.
Kommunerne følger regler og praksis i seks ud af ti sager
13.11.2015
Hjælp til borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade er emnet for en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen. En gennemgang af 98 sager fra kommunerne viser, at over halvdelen af borgerne med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får tilstrækkelig hjælp efter den sociale lovgivning.
Ny praksis om sygedagpenge efter dom fra Højesteret
12.11.2015
Landets kommuner og Ankestyrelsen skal vurdere sager på ny, hvor borgere har fået standset udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.
Flere nyheder
Sager om sygedagpenge

hojesteretsdom

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret.

Kommunerne og Ankestyrelsen skal nu tage stilling til, om de skal genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft.

Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end de i første omgang har fået udbetalt for.  

Læs mere om den nye praksis

Tal fra Ankestyrelsen

 

 

 


Vi samler data fra kommunerne, vores egen sagsbehandling m.m. og bruger dem i statistikker og analyser.

Tal fra Ankestyrelsen

Sagsbehandlingstider  
Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på de forskellige områder.
 

Sagsbehandlingstider

kursus
Ankestyrelsen tilbyder både grundkurser og kurser for den rutinerede medarbejder.

Kurser