Publikationer

2018 Nøgletal

Årsopgørelse 2017

2018 Årsberetninger – Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2017

2018 Frivilligt socialt arbejde

Kontinuitet i anbringelser

2018 Årsberetninger – Psykolognævnet

Psykolognævnets årsberetning 2017

2018 Andre publikationer, Handicap

Praksistjek af magtanvendelse

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring