Velfærdsundersøgelse

2020 Frivilligt socialt arbejde

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2019 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Børnesagsbarometret

2019 Frivilligt socialt arbejde

God praksis i sager om æresrelaterede konflikter

2019 Frivilligt socialt arbejde

Hjemmetræning delrapport 2

2019 Frivilligt socialt arbejde

Hjemmetræning delrapport 1

2018 Adoption, Frivilligt socialt arbejde

Rapport om adoption uden samtykke

2018 Frivilligt socialt arbejde

Kvalitet i sagsbehandlingen

2018 Frivilligt socialt arbejde

Kontinuitet i anbringelser

2018 Frivilligt socialt arbejde

Praksistjek af magtanvendelse

2017 Frivilligt socialt arbejde

Plejefamilier, delrapport 3 - supplerende støtte

2016 Statistik – underretning, Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunale forskelle i antallet af underretninger

2016 Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet

2015 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens undersøgelse af evaluering af Overgrebspakken

2014 Adoption, Frivilligt socialt arbejde

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne

2014 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner

2011 Frivilligt socialt arbejde

Eget værelse som anbringelsesform

2011 Frivilligt socialt arbejde

Brugerundersøgelse om arbejdsskadesager

2010 Frivilligt socialt arbejde

Uledsagede mindreårige flygtninge i kommunerne

2009 Frivilligt socialt arbejde

Kommunerne tildeler førtidspension forskelligt

2009 Frivilligt socialt arbejde

Førtidspension på det foreliggende grundlag

2009 Frivilligt socialt arbejde

Kommuner og regioner har fokus på tilsynet

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk