Gå til indhold

Kommunerne tildeler førtidspension forskelligt

Ankestyrelsen har gennemført en benchmarkinganalyse af kommunernes tilkendelser af førtidspension. 

Analysen viser, at der er stor variation i, hvor mange førtidspensioner kommunerne har tilkendt i 2008. 

Nogle kommuner har tilkendt én eller derunder pr. 1.000 indbyggere, mens andre har tilkendt 12 pr. 1.000 indbyggere. 

Variationen har flere årsager

Kommunal variation i tilkendelse af førtidspensioner kan ikke alene tilskrives forskelle i kommunernes tilkendelsespraksis i førtidspensionssager.

Variationen er i ligeså høj grad en konsekvens af forskelle i kommunernes struktur. At en kommune tilkender mange førtidspensioner, er således ikke nødvendigvis ensbetydende med, at niveauet er højt, når der tages forbehold for demografi, sociale og erhvervsmæssige forhold. 

Forbehold for kommuneafhængige forhold

I analysen er kommunernes forventede antal tilkendelser opgjort på baggrund af kommunernens sammensætning. 

Der er taget højde for kommunernes demografiske, erhvervsmæssige og sociale forhold.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring