Gå til indhold

Førtidspensionister har tidligere fået sygedagpenge

40 procent af alle nye førtidspensionister modtog sygedagpenge lige inden, de fik tilkendt førtidspension. Dette svarer til 1.500 personer ud af de 3.756 personer, som i 1. kvartal 2008 fik tilkendt førtidspension. 

Førtidspensionisterne havde i gennemsnit modtaget sygedagpenge i 80 uger inden for de seneste tre år frem til, de fik tilkendt førtidspension. 

Udsving på 15 uger fra nord til syd Danmark

Det gennemsnitlige antal uger på sygedagpenge inden førtidspensioneringen varierer fra region til region.

I Nordjylland var borgerne på sygedagpenge i gennemsnit 90 uger inden for tre år frem til førtidspensionering. Borgerne i Region Sjælland og Region Syddanmark var i gennemsnit på sygedagpenge i 75 uger, før de blev tildelt førtidspension. 

Psykiske lidelser og sygdomme i bevægeapparatet er de hyppigste diagnoser

Diagnosen for at få tilkendt førtidspension blandt de langtidssygemeldte var ligeligt fordelt mellem psykiske lidelser, sygdomme i bevægeapparatet og andre diagnoser. 

Af de 1.500 personer, som var på sygedagpenge, fik 462 personer førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring