Velfærdsundersøgelse

2020 Frivilligt socialt arbejde

Afbrydelse af samvær og/eller kontakt

2019 Integration, Frivilligt socialt arbejde

Børnesagsbarometret

2019 Frivilligt socialt arbejde

God praksis i sager om æresrelaterede konflikter

2019 Frivilligt socialt arbejde

Hjemmetræning delrapport 2

2019 Frivilligt socialt arbejde

Hjemmetræning delrapport 1

2018 Adoption, Frivilligt socialt arbejde

Rapport om adoption uden samtykke

2018 Frivilligt socialt arbejde

Kvalitet i sagsbehandlingen

2018 Frivilligt socialt arbejde

Kontinuitet i anbringelser

2018 Frivilligt socialt arbejde

Praksistjek af magtanvendelse

2017 Frivilligt socialt arbejde

Plejefamilier, delrapport 3 - supplerende støtte

2016 Statistik – underretning, Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunale forskelle i antallet af underretninger

2016 Frivilligt socialt arbejde

Ankestyrelsens kortlægning af plejeboligområdet

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring