Børn

Store fagområder er adoption, anbringelser og andre sager om støtte til familier med børn. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Fagområder

Børn- og familieområdet - for eksempel adoption, navne og underretninger.

Artikler om Børn & Familie

Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.