Børn & Familie

Klagesager, der har med børn og familie at gøre, spænder fra adoption til anbringelser, fra faderskab til forældremyndighed. De kan også handle om økonomi – ydelser og bidrag – eller om, hvilket navn barnet kan få. Det er også her, du kan underrette, hvis du er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel.

Generel information om at klage

Klagevejledning, sagsbehandling, fuldmagter og klagefrister.

Hvad handler din klage om?

Få et overblik over de afgørelser, du kan klage over på børne- og familieområdet.

Artikler om Børn & Familie

Artikler fra Ankestyrelsens faglig nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.
Sidst opdateret 06.12.2018